slider_v1_bg_shape.png
14 people with contact us-min.png

ממש מסיימים בעוד רגע

נא למלא ולסמן את התשובות - תודה

אנא אשרו שקראת והבנתם את המידע באתר?
האם ברור לכם מה אתם מקבלים בתמורה ל 199דולר?
הסיכויים מאוד גבוהים- אך יש תמיד סיכוי קטן להיכשל- זה ברור - נכון?
במקרה של אי התחלת פיתוח בעקבות אי הצלחה בגיוס החברתי- יוחזר הכסף לכל משתתף בקיזוז עמלת העברה בלבד - מקובל ?
האם מבינים שברגע התחלת הפיתוח לאחר או במהלך הגיוס לא תתאפשר החזרת כספים?