חיפוש
  • עודד פרץ|אלבריה

יחס הזהב - פיבונאצי

עודכן ב: לפני יומיים


מסחר בשוק בבון ושוק המט"ח
יחס הזהב בשוק ההון וניתוח טכני

לאונרדו פיבונאצ ( י' המכונה פיבונאצ י ' -של פיזה ) - Pisa of Fibonacci


עתה אנו מגיעים לאחד התחומים המרתקים והמלהיבים ביותר בתחום הניתוח הטכני. אנו

עומדים לבלות לא מעט זמן בפרק זה וגם בפרקים אחרים נמשיך ונדון במספרי פיבונאצ .י'

פיבונאצ , י' יליד פיזה חי במאה ה 13 וישנה טענה שהיה מהגאונים הדגולים ביותר בתחום

תיאורית המספרים בזמנו . טענה זו הפכה אט אט למציאות ככל שהמדע ירד לעומק תבנית

המספרים אשר הגה ואשר משמשת אותנו עוד כיום . פיבונאצ'י הנו אבי הנקודה העשרונית .

"כל המחשבות של ארנב הן ארנבים" – משפט המהווה בסיס לסוגיה מתמטית ארוכת

שנים אשר ניתן לה מענה מלא "ע י לאונרדו פיבונאצ .י'

"איש אחד הכניס זוג ארנבים למקום מגודר היטב. כמה זוגות ארנבים יוליד הזוג הזה בתוך

שנה, אם נניח שכל זוג יוליד זוג חדש מידי חודש בחודשו, והזוג החדש מתחיל להוליד

בחודש השני ( "? במקור השאלה יותר נרחבת ומעמידה תנאים מסוימים לסיפור הארנבים )

שאלה כל כך תמימה עם תוצאות כה מרחיקות לכת .

ניתן לכתוב ספרים שלמים רק על תיאוריה זו ודרך ביטוייה בטבע , אך לא נעשה זאת

ובהחלט אפנה אתכם לקרוא ספרים בנושא "חיתוך הזהב" או " החיתוך האלוהי" אשר מקשר

תופעות כה רבות בטבע בצורה מרתקת לסדרת המספרים של פיבונאצ .י'


הקשר בין תיאורית המספרים של פיבונאצ לי ' פרטים בטבע מתואר בצורה נרחבת באתר :

http://www.spotsylvania.k12.va.us/bms/tr/fibonacci%20numbers%20and%20nature.htm


נוצרה עבורנו סדרת מספרים אשר בה כל איבר (החל מהשלישי)

סדרת מספרים זו זכתה לכינוי סדרת פיבונאצ .י'


י מתייחס למעשה ליחס שבין כל מספר

היחס ייוצר לנו באם נחלק מספר

באם נעמיד את תצוגת

נבחין שאט אט התוצאה מתכנסת למספר אחד מסוים שהוא


אך למעשה כל סדרת מספרים אשר בה נסכם את

ר למספר הקודם וכך הלאה נקבל למעשה


י אנו למעשה עוסקים או ביחס שנוצר מחלוקת מספר

או בחלוקת מספר במספר הבא אחריו .

הסדרה המספרית נוצרה עבורנו סדרת מספרים אשר בה כל איבר

שווה לסכום שני האברים הקודמים לו. סדרת מספרים זו זכתה לכינוי סדרת פיבונאצ


סדרת המספרים הנה אין סופית אך יחס פיבונאצ'י מתייחס למעשה ליחס שבין כל מספר

בסדרה למספר שלאחריו או לזה שלפניו, הווה אומר שהיחס ייוצר לנו באם נחלק מספר

הגבוה שלאחריו או במספר הנמוך שלפניו . באם נעמיד את תצוגת

רף ציר Y וציר X נבחין שאט אט התוצאה מתכנסת למספר אחד מסוים שהוא


למעשה היחס המדובר .

רבים נוהגים להשתמש להדגמות פיבונאצ'י באותם המספרים :

89,55,34,21,13,8,5,3,2,1 ,וכך הלאה. אך למעשה כל סדרת מספרים אשר בה נסכם את

המספר הראשון למספר השני ואת התוצאה נחבר למספר הקודם וכך הלאה נקבל למעשה


את אותו היחס .


. הלאה וכך 15,200,215,415

למעוניינים ניתן ללמוד רבות על פיבונאצ'י באתר נוסף :

http://faculty.evansville.edu/ck6/bstud/fibo.


כאשר אנו עוסקים במספרי פיבונאצ'י אנו למעשה עוסקים או ביחס שנוצר מחלוקת מספר

בסדרה במספר הקודם לו או בחלוקת מספר במספר הבא אחריו

בבסיס הסדרה המספרית

שווה לסכום שני האברים הקודמים לו

2=1+1

3=2+1

5=3+2

8=5+3

13=8+5

וכך הלאה .

סדרת המספרים הנה אין סופית אך יחס פיבונאצ

בסדרה למספר שלאחריו

בסדרה במספר הגבוה

המספרים על גרף ציר

למעשה היחס המדובר

רבים נוהגים להשתמש להדגמות פיבונאצ

1,2,3,5,8,13,21,34,55,89

המספר הראשון למספר השני ואת התוצאה נחב

בסופו של דבר את אותו היחס

דוגמה :

15,200,215,415

למעוניינים ניתן ללמוד רבות על פיבונאצ

http://faculty.evansville.edu/ck6/bstud/fibo.html


כאשר אנו עוסקים במספרי פיבונאצ

בסדרה במספר הקודם לו


בעולם הניתוח הטכני אנו מכנים את יחסי פיבונאצ'י המבוססים על חלוקת המספר המקדים

במספר העוקב בסדרה כיחסים מתקנים (תיקון טכנ ) י ואת היחסים העוסקים בחלוקת המספר

העוקב במספר המקדים כיחסי פיבונאצ'י מרחיבים. יחסים מרחיבים הנם בסיס חשוב להבנת

והגדרת יעדי הרווח שלנו בעסקה .

בדוגמה העליונה מתבצעת חלוקה של מספר במספר הקודם לו ובדוגמה התחתונה מתבצעת

חלוקה של מספר במספר שלאחריו, המספר העוקב לו. משלב מסוים נגלה בפנינו היחס,

נקודה בה כל חלוקה מתכנסת למספר מאוד מיוחד, יחס הזהב .


חשוב לי להמשיך ולהעמיק בתחום של מספרי פיבונאצ . י' ספר אחד לא יוכל להכיל את כל

החומרים הנוגעים למספרי פיבונאצ'י אך ברצוני בכל זאת לחדד תחום זה על מנת לבסס את

ההיגיון שבעבודה טכנית עם מספרי פיבונאצ .י'

יש הטוענים שההיסטוריה של מסחר באמצעות צורות גיאומטריות החלה עם Gann. D.W

(ווליאם דלברט גן - Gann Delbert William (

מידע רב על עבודתו ניתן למצוא ב: com.wdgann.www.

יש הטוענים שגן הרוויח ממסחר יותר מ 55 מליון דולר על בסיס שיטת העבודה שלו למרות

שבירושה שלו לאחר מותו לא אותר סכום כזה אלא סך של פחות ממיליון דולר אשר נחשב

בכל זאת סכום משמעותי מאוד בתקופת חייו. המיוחד בדרך חשיבתו ועבודתו היה שצורת

המסחר שלו הייתה מבוססת על זמן ולא על מחיר. בדרך עבודתו יכול היה לאתר לא רק

שינוי מהיר במגמה אלא גם את מחיר הכניסה האופטימאלי לטרייד ומחיר היציאה האידיאלי

מטרייד .

גם על גן ניתן לכתוב דפים רבים אך הסיבה שאני מזכיר אותו בפרק זה הנה בכך שבסיס

החלטות המסחר שלו היה מבוסס על צורות גיאומטריות כגון מעגלים, משולשים ומרובעים.

טכניקת העבודה שלו נתמכה על ידי כל סו ג של שוק וכל טווח זמן .

עד כמה שישמע מוזר, גן השתמש רבות בידע שלו באסטרולוגיה ועל בסיס זה במבנה מצב

רוח של סוחרים בטענה שמצב רוח משפיע על האנרגיה הכללית בהחלטות המסחר שלו,

כאשר החלטות המסחר שלו בוססו כאמור על מחזוריות ומבנה גיאומטרי. למרות המוזרות


שבדבר לא ניתן להימנע ממשפט ידוע של Morgan. P.J האגדי " – מיליונרים לא משתמשים

באסטרולוגיה - מולטי מיליונרים כן – !!!"

אההממ,,מדוע אני מזכיר זאת?

ובכן, שנים רבות לאחר ימיו של גן, פורסם ספר בשם: " market stock of Analysis Torque

cycle" "– ע י סוחר בשם " Garrett William.

בספרו מתאר גארט את התקדמות המחיר על גבי גרף המחירים , כיצד המחיר מתחלק

ונבנה כמשולש אשר מוביל להתקדמות מורחבת תקנית ורגילה כאשר ההתקדמות (הרחבה)

יוצרת צורה מעגלית אשר מובילה למבנה זוויתי בקצוות העיגול אשר מוביל

לאליפסה,,,,,,מבולבלים? אין צורך,,כל ההסבר ההיסטורי הזה נובע מהעניין החשוב ביותר

אשר לשמו נכתב פרק זה , גן. וגארט ועוד רבים אחרים כגון לארי פסבנטו, לסלי גו'פלס, רלף

אליוט, ביססו את העבודות שלהם , את הניתוחים המתמטיים שלהם ואת הצורות

הגיאומטריות בהם השתמשו על מספרי\יחסי פיבונאצ י' .

ככל שנטמיע את ההבנה שרבים גדולים ומנוסים בעולם מצאו את מספרי פיבונאצ'י ככלי עזר